Gelecek Burada


Bilişim Vadisi’nin ruhunu oluşturacak olan toplumdaki üretken ve yaratıcı tüm insanlar, özellikle zeki ve başarılı öğrenciler, üretken bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, araştırmacılar, danışman-mentörler, teknisyenler ve diğer profesyoneller ile birlikte “Türkiye’nin İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Büyümedeki Yeni Merkezi’ni” kuruyoruz.


Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçiyor.


Bilişim vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürüldüğü bir platformdur. Bir fikrin yada projenin pazarlanabilen bir ürüne dönüşmesi ya da ticarileştirilmesi burada gerçekleştirilecektir. Amacımız,2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır. Bu yapının kurulabilmesi için Bilişim Vadisi, girişimci için ekosistemin, finansal desteğin ya da yatırımcı ağının sağlandığı bir yer olarak oluşturulacaktır.

Vizyonumuz

Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir Bilişim Vadisi olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.


Misyonumuz

Bilişim Vadisi teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği küresel bir Teknoloji Koridorudur. Misyonumuz çerçevesinde amacımız, 2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Kamu - Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.


Kailte Politikamız

  • Ulusal, uluslararası yasaları,standartları uyarak ,
  • Dünyadaki konjoktürü dikkate alarak ;
  • Çevresel,Sosyal,Fiziksel,Piskolojik faktörleri değerlendirerek ,
  • Çevreye zarar vermeden ve gerekli iş Sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak,
  • Taahhüdümüz olan hizmetleri kesintisiz yerine getirerek,
  • Bilişim vadisinin her türlü güvenliği sağlayarak
  • Bilişim vadisinde bulunan müşterilerimizin huzurlu,Sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlayarak, Tüm Paydaşları mutlu edebilmektir.


VadiResimler

Arge Portal
error: Alert: İçerik Korunmaktadır !!