parallax background

Prototip ve Test Merkezi


Ülkemiz için, Türkiye Sanayi Stratejisi’nde belirlenmiş olan, ‘’ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan i ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahi ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak’’ amacı doğrultusunda, dışa bağımlılığı azaltıcı teknolojinin geliştirilmesi ve geliştirilen bu katma değeri yüksek teknolojinin hızlı bir şekilde sanayiye transfer edilmesi kritik hale gelmiştir.

Ayrıca, ülkeler arası Pazar rekabetinin daha yoğun olduğu günümüzde, katma değeri yüksek, zamanında ve verimliliği belirlenen standartlarda olan ürünlerin, Ar-Ge’den son kullanıcıya ılaşma hızı rakiplerin önünde olmalıdır. Bu anlamda her bir kuruluşun aynı makine, teçhizat ve iş gücü yatırımını yapmasını beklemenin global rekabeti takipte geride kalmasına yol açacağı açıktır. Bu paralel de merkezi bir prototip bilgi kütüphanesinin ve kendini her gün yenileyen teknolojik bir iş gücü altyapısı oluşturmak için ‘’prototip geliştirme ve test laboratuarı” kurulması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktanda hareketle Bilişim Vadisi’nde kurulması planlanan” Prototip geliştirme ve test laboratuarı” alt yapısı ile gerçekleştirilmesi düşünülen ana faaliyetler şöyledir;

· Elektronik prototip kart tasarım ve geliştirme faaliyetleri

· Mekanik prototip tasarım ve geliştirme faaliyetleri

· Tümleştirme, çevresel ve mekanik test faaliyetleri

· Prototip Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetleri.

Bu hizmetler ile ülkemiz, ulaşmayı amaçladığımız teknoloji odaklı büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.


Arge Portal