Haberler

12 Mart 2018

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “düzenlenen” ibaresinden sonra […]
Arge Portal