parallax background

Teknoloji Transfer Ofisi


Bilişim Vadisi Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri kapsamında beş farklı alana hizmet vermektedir.

  1. Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri: Bilişim Vadisi teknoparkta faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Her ay düzenlenen firmalar arası bilgilendirme toplantıları, bölgede faaliyet gösteren teknoparklar ve üniversiteler ile düzenlenen tanıtım toplantıları ile bölgede inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  2. Proje Destek Hizmetleri: Bilişim Vadisi’nde faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin doğru fon kaynağına erişebilmesi için TÜBİTAK, KOSGEB vb. arge destekleri için proje yazımı ve destek hizmetleri verilmektedir. Özellikle ön kuluçka merkezinde faaliyet gösteren girişimcilerimiz için TÜBİTAK TEYDEB 1512 ve Teknogirişim destekleri için çoklu üniversiteli rekabet öncesi işbirliği platformu ile alanında uzman mentörlerden destek alınarak proje yazım ve takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  3. Üniversite – Sanayi İşbirliği: Başta paydaşlarımız olan Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren üniversiteler ile danışmanlık ve mentörlük çalışmaları yapılmaktadır. Firmaların ihtiyaç duydukları alanlarda ülkemizin her yerinde alanında uzman akademisyenler ile işbirlikleri sağlanmaktadır.


  • Fikri Sinai Mülkiyet Hakları: Firmaların projeleri kapsamında ürettikleri ürünleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının en uygun şekilde koruma altına alınması için gereken tüm işlemler alanında uzman bir kadro ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda firmalar ile görüşmeler gerçekleştirilip en doğru strateji belirlenmektedir.
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Destekleri: Şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerimiz, fikirlerin projelendirilmesi, pazarlanması, hukuki ve idari işlemlerde yardımcı olacak ön kuluçka ve kuluçka merkezinin kurulması işlemine dayanmaktadır. Başta Kocaeli olmak üzere, TR 42 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren irili ufaklı pek çok sanayi ve teknoloji firması mevcuttur. Bölgede hizmet veren 16 OSB ve 4 Teknopark ile beraber bu firmaların verimliliklerini arttırmak üzere yola çıkan Bilişim Vadisi bu firmaların bölgesel inovasyon ekosistemine entegre olmasında iki taraflı çalışmayı hedeflemektedir. Bölgedeki sanayi ve teknoloji firmalarının Ar-Ge projelerine katılımlarını arttırarak, verimli Ar-Ge yapmalarına ön ayak olacak olan Vadi, finansal olarak güçlü ve yatırım arayışında olan ancak Ar-Ge potansiyeli ve planı olmayan işletmelerin yatırım hedefleri için cazibe ve çekim noktası vazifesi görecek bir Melek Yatırımcı Ağı kurularak oluşturulacak olan fikirlerin, ön ürünlerin, ürünlerin ve şirketlerin fonlanması sağlayacaktır. Özellikle “Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine” dâhil edilecek olan sanayiciler ile projelerin fonlanması daha verimli ve kolay olacaktır. Bölgede faaliyet göstermek isteyen melek yatırımcılarında sisteme dâhil edilmesi ile güçlü bir fon alt yapısı oluşturulacaktır.

Arge Portal