parallax background

Quality Policy

Vision & Mission

Our Vision

Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir yapı olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.

Our Mission

Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji Koridorudur. Amacımız, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Vizyon Hedefleri çerçevesinde Kamu - Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Ulusal, uluslararası yasalara ve standartlara uyarak,
  • Dünyadaki konjonktürü dikkate alarak,
  • Çevresel, sosyal, fiziksel, psikolojik faktörleri değerlendirerek,
  • Çevreye zarar vermeden ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak,
  • Taahhütümüz olan hizmetleri kesintisiz yerine getirerek,
  • Bilişim Vadisi’nin her türlü güvenliğini sağlayarak,
  • Bilişim Vadisi’nde bulunan müşterilerimizin huzurlu, sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlayarak tüm paydaşlarımızı mutlu edebilmektir.


  • GELECEĞİMİZİN; YENİLİKÇİ VE TOPLUMA FAYDALI ÇÖZÜMLER ÜRETECEK İNSAN KIYMETİNİN ELİNDE OLDUĞUNA İNANIYORUZ.

    Arge Portal